SKOCZÓW WEATHER
baner

Dřevěný kostel Povýšení sv. Kříže v Bystřici

bystrzyca_kos_drewniany

První dřevěný kostel zasvěcený Povýšení sv. Kříže byl postaven v Bystřici v roce 1587. Od počátku byl pod patronátem těšínských knížat. Do roku 1654 se nacházel v rukou evangelíků, a přesto, že byl převzat katolíky, nebyl ještě v roce 1679 vysvěcen. Už na konci 18. století byla stavba ve špatném technickém stavu – stropní trámy byly ztrouchnivělé a hrozilo zřícení střechy. I přes četné opravy prováděné Těšínskou komorou koncem 19. století se rozhodlo o výstavbě nového svatostánku. kostel byl uzavřen v roce 1893 a poslední mše odsloužena v roce 1897. Po získání potřebných prostředků, mimo jiné od patrona kostela arciknížete Fridricha a vroclavského kardinála Georga Koppa, byla v roce 1896 zahájena výstavba nového dřevěného kostela dle projektu arciknížecího architekta Albína Teodora Prokopa. Vznikla dřevěná jednolodní stavba románského slohu s trojbokým presbytářem, přikrytá šindelovou dvouspádovou střechou. Od průčelí byla vyprojektována čtvercová věž s jehlanovou kopulí. Vnitřek s bohatou řezbářskou výzdobou byl dokončen v roce 1897.
Nachází se v něm hlavní oltář zhotovený v roce 1907 podle starého vzoru, starý triptych z roku 1588 se scénou Lamentace s Boží Matkou byl umístěn na bočním oltáři a ve věži byl zavěšen starý
zvon z roku 1584.

Akce v regionu

info

TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA

MIT Karwina, Masarykovo náměstí č. 71

Telefon: 596318620

PIT Hażlach, ul. Główna 57, 43 - 419 Hażlach

Telefon: 33 852 23 63

Městské informační centrum Třinec, Lidická 541

Telefon: 558 999 110

MIT Havířov, nám. Republiky 7, 736 01 Havířov

Telefon: 597 317 235

CIT, Štefánikova 17/27, 737 01 Český Těšín

Telefon: 720 043 697

Informační centrum obce Bystřice, MUZ-IC

Telefon: 558 558 775

Jablunkovské centrum kultury a informac, Mariánské náměstí 1, 739 91 Jablunkov

Telefon: 558 358 013

PIT Goleszów, ul. Cieszyńska 25, 43 - 440 Goleszów

Telefon: 728 657 251

Gorolské turistické informační centrum, GOTIC, Mosty u Jablunkova

Telefon: 558 341 586

PIT Zebrzydowice, ulica ks. A. Janusza 21, 43-410 Zebrzydowice

Telefon: 32 469 34 25

PIT Dębowiec, ul. Widokowa 6, Łączka, 43-426 Dębowiec

Telefon: 33 858 83 51

PIT Strumień , 43-246 Strumień, Rynek 2

Telefon: 33 857 00 48

PIT Istebna, 43-470 Istebna 68

Telefon: 33 855 61 58

PIT Brenna, Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna

Telefon: 33 858 69 71

PIT Wisła, pl. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Telefon: 33 855 34 56

PIT Ustroń, Rynek 2, 43-450 Ustroń

Telefon: 33 854 26 53

PIT Skoczów, Rynek 18, 43-430 Skoczów

Telefon: 33 853 38 54

PIT Cieszyn, Zamkowa 3B, 43-400 Cieszyn

Telefon: 33 851 08 21

APLIKACE

Stáhněte si naši mobilní aplikaci pro operační systém Android nebo iOS, ve které najdete: multimediálního průvodce tematickými trasami, popisy objektů s příjezdovou cestou a kalendář nejdůležitějších události v regionu.

Projekt „Těšínské Slezsko bez hranic“ je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie v rámci Evropského fondu pro Regionální Rozvoj - Programu INTERREG V-A ČR – PL