SKOCZÓW WEATHER
baner

Názory

O Těšínském Slezsku
Zaslat komentář o Těšínském Slezsku
více > Okresní starostenství v Cieszynie se sídlem na ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel.: 33 477 71 44, za účelem přidání komentáře. Osobní údaje budou zpracovány podle čl. 6 odst. 1 bod b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Uvedení údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro získání odpovědi na dotaz. Jsem si vědom/vědoma svého práva na přístup k obsahu svých údajů a možnosti jejich opravy – za tímto účelem mohu kontaktovat Okresní starostenství v Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, písemně na adresu sídla.
Nejzajímavější komentáře budou zveřejněny po schválení.

Projekt „Těšínské Slezsko bez hranic“ je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie v rámci Evropského fondu pro Regionální Rozvoj - Programu INTERREG V-A ČR – PL